Rekrutacja

 W tym roku po raz pierwszy rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, na stronie www.gorakalwaria.przedszkola.vnabor.pl

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

            DO PRZEDSZKOLA "BAJKOWY ZAKĄTEK"          

       NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola
"Bajkowy Zakątek" w Górze Kalwarii na adres e-mail

bajkowyzakatek@wp.pl

(należy pobrać  dokument, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mailowy przedszkola podany wyżej)

 do dnia 19.05.2020 r. DO GODZ. 15.00 

 

 

 

Bajkowy Zakątek

ul. Pijarska 23b, 05-530 Góra Kalwaria
kom.: 505 617 780, 510 296 877, e-mail: bajkowyzakatek@wp.pl

nr rachunku: 31 1090 2590 0000 0001 3105 9825

 
×